בחר ליגה מהמוצעות למעלה

:כתובת המועדון

מועדון השחמט ראשון לציון- רחוב בן גוריון 42 ראשון לציון, מתחם העמית