:רישום לחוגים ונבחרות

חיים רוזבנרג-רכז חוגים ונבחרות

 0544781178:טלפון

Funnking@gmail.com:מייל

:פרטים על תחרויות במועדון

ירון ליניק-מנהל מועדון

 0507949335:טלפון

yaronlinik@gmail.com:מייל