תחרויות במועדון

:תחרויות קרובות

תחרות שח מהיר לזכר שלמה צליל ב3 רמות
 30.08-01.09:תאריכים