לקוח מאתר האיגוד הישראלי לשחמט

http://www.chess.org.il/Tournaments/TeamInTournament.aspx?Id=32003

:כתובת המועדון

מועדון השחמט ראשון לציון- רחוב בן גוריון 42 ראשון לציון, מתחם העמית