לקוח מאתר האיגוד הישראלי לשחמט

http://www.chess.org.il/Tournaments/TeamInTournament.aspx?Id=32066